Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8473
Title: Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник
Authors: Гонца, Ірина Семенівна
Розгон, Валентина Володимирівна
Keywords: Фонетика
лексика
фразеологія
морфеміка
Issue Date: 2017
Citation: Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – 155 с.
Series/Report no.: УДК;811.161.2(075.8) С 91
Abstract: У навчально-методичному посібнику із сучасної української літературної мови для студентів-філологів денної та заочної форм навчання (Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) запропоновано плани і завдання до практичних занять, для домашньої, самостійної роботи та самоперевірки, список базової та допоміжної літератури, необхідні для ґрунтовного вивчення дисципліни та фахової підготовки майбутніх філологів
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8473
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk. Hontsa Rosgon..pdf791,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.