Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8476
Title: Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія
Authors: Комарова, Зоя Іванівна
Keywords: Сучасна українська літературна мова
Фонетика і фонологія
Орфоепія
Графіка
Орфографія
Issue Date: 2017
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія: навч. посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (форма навчання – заочна) за спеціальністю «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)» / уклад. Зоя Іванівна Комарова; Уманський ДПУ імені Павла Тичини – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 154 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2(075.8);
ББК 81.411.1я73С89;
Abstract: Посібник містить короткі теоретичні відомості і практичні завдання до змістових модулів програми навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова», зокрема до розділів «Вступ», «Фонетика і фонологія», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія», а також завдання для лабораторних і контрольних робіт, методичні рекомендації до їх виконання, індивідуальні навчально-дослідні завдання. Навчальний посібник укладений з урахуванням особливостей організації освітнього процесу для студентів заочної форми навчання. Адресований здобувачам освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8476
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchalnyy_posibnyk.pdf206,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.