Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8478
Title: Характеристика компонентів екологічної культури майбутніх фахівців
Authors: Совгіра, Світлана Василівна
Keywords: екологічна культура
майбутні фахівці
екологічна освіта
компоненти
критерії
світогляд
цінності
мотиви
рефлексія
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Citation: Совгіра С.В. Характеристика компонентів екологічної культури майбутніх фахівців/ С.В. Совгіри // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Екологія». – 2017. Вип.2. – С. 188-204. Фахове видання
Series/Report no.: УДК 3784.4(477.43)(082):502/5-4;УДК 378.091:502/504
ББК 74.58+28.08;
Abstract: У статті відповідно до мети розкрито сутність поняття "екологічна культура" під якою розуміємо якісно нову культура особистості, що наповнює її відносини з навколишнім соціоприродним середовищем конкретним (в залежності від рівня екологічної культури) змістом. У дослідженні використано метод - аналіз наукових джерел із проблеми дослідження, метод узагальнення та класифікації, на основі яких визначено компоненти екологічної культури майбутніх фахівців : світоглядний, мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісної-практичний; рефлексивний. Досліджено компонентний склад екологічної культури майбутніх фахівців як результату інтеграції екологічної та професійної освіти. Визначено критерії сформованості екологічної культури майбутніх фахівців : сформованість еколого-професійної спрямованості особистості, сформованість професійно важливих (значучих) якостей, що визначаються специфікою еколого-професійної діяльності, сформованість акмеологічних інваріантів професіоналізму. Розкриті компоненти та відповідні критерії сприятимуть проведенню експериментальних досліджень з визначення рівнів сформованості екологічної культури майбутніх фахівців.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8478
ISSN: В53
Appears in Collections:Природничо-географічний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.