Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8482
Title: Загальне мовознавство : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів-філологів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
Authors: Гонца, Ірина Семенівна
Keywords: Мовознавство
структура мови
мовний знак
свідомість
мислення
Issue Date: 2017
Citation: Загальне мовознавство : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів-філологів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) / уклад. І. С. Гонца. – Умань : “Візаві”, 2017. – 87 с.
Abstract: Методичні рекомендації укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра філології, а також вимог кредитно-модульної організації навчального процесу. Подано відомості про структуру курсу “Загального мовознавства”, теми та питання для обговорення на практичних заняттях, завдання для самостійної, індивідуальної й модульної контрольної робіт, відомості про методи й засоби діагностики успішності навчання, список джерел. Усе це сприятиме оптимізації навчальної діяльності студентів, допоможе виробити й удосконалити навички та вміння, необхідні для лінгвістичної підготовки. Для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8482
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод реком. практ. ЗМ.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.