Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8543
Title: Фразеологічні параметри науково-популярного тексту ХVІІІ ст.
Authors: Денисюк, Василь Вікторович
Keywords: фразеологізм
фразеологічна одиниця
стійке сполучення слів
семантична структура
семантичні зрушення
метафоризація
українська мова ХVІІІ ст.
науковий стиль
науково-популярний текст
концепт
Issue Date: 2018
Publisher: Права i эканомiка
Citation: Денисюк В. В. Фразеологічні параметри науково-популярного тексту ХVІІІ ст. / В. В. Денисюк // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. Міжнар. навук. канф., Мінск, 25–26 кастр. 2017 г. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ., Ін-т мовазнаўства; рэд. І. У. Будзько, Н. В. Паляшчук. – Мінск : Права i эканомiка, 2017. – С. 73–77.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’373.2-112;
Abstract: У статті проаналізовано фразеологічні параметри лікарських та господарських порадників ХVІІІ ст. - важливого джерела вивчення історії наукового стилю. Проведений аналіз засвідчує, що фразеологія науково-популярних текстів виявляє спільні риси із живомовною фразеологією, яка активно проникає в науково-популярний текст, репрезентуючи міжстильову взаємодію.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8543
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frazeologichni_parametry.pdf494,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.