Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8550
Title: Історична основа й ідейно-тематичні мотиви козацьких пісень
Authors: Гончарук, Валентина Анатоліївна
Keywords: козацькі пісні
соціально-побутова лірика
ідейно-тематичні мотиви
метафорично-символічна образність
козацька слава
Issue Date: 26-Jan-2018
Publisher: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Citation: Гончарук В.А. Історична основа й ідейно-тематичні мотиви козацьких пісень / В.А. Гончарук // Таврійські філологічні читання : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 січня 2018 р. – Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 11-14.
Series/Report no.: УДК;80(063)
Abstract: Козацькі пісні – умовний різновид українських народних соціально-побутових пісень, пов’язаних з історією козацтва (XV–XVIII ст.). Виповнені вітальною енергією, жагою свободи, вони співвідносні з народними думами, історичними піснями, а також із опришківськими, гайдуцькими тощо. Їм притаманні особлива метафорично-символічна образність, постійні епітети, порівняння, неповторна мелодика. Визначальним критерієм класифікації козацьких пісень залишається тема, а не жанрово-стильові особливості чи система версифікації. Основними ідейно-тематичними мотивами козацьких пісень є від’їзд козака до війська, виряджання в похід, вимушений від’їзд із сім’ї молодого хлопця, який тікає від закріпачення, переслідування, кривава битва з ворогом і смерть козака, оспівування козацької слави.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8550
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istory`chna osnova j idejno-tematy`chni moty`vy` kozacz`ky`x pisen`.pdf320,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.