Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8632
Title: Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter
Other Titles: Оцінка рівня інноваційного розвитку промисловості України за параметром технологічного прогресу
Authors: Білошкурська, Наталія Володимирівна
Білошкурський, Микола Васильович
Омельяненко, Віталій Анатолійович
Keywords: технологічний прогрес
technological progress
гранична норма технологічної заміни
marginal rate of technical substitution
виробнича функція
production function
промисловість
industry
фактор
factor
капітал
capital
Issue Date: 2018
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Citation: Biloshkurska, N. V. Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, V. A. Omelyanenko // Науковий вісник Полісся. 2018. – № 1 (13). Ч. 2. – С. 23-28.
Series/Report no.: УДК;338.45+330.341.1(477)
DOI;10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-23-28
Abstract: Методичне забезпечення оцінки рівня інноваційного розвитку промисловості України за параметром технологічного прогресу є актуальним, оскільки передбачає використання публічно доступних статистичних даних і відображає вплив інноваційного процесу на виробництво. Оцінку рівня інноваційного розвитку промисловості України в цілому та найбільших підприємств, представників основних видів промислової діяльності, необхідно реалізувати шляхом моделювання виробничої функції Я. Тінберґена в динаміці. Базові методологічні основи оцінки технологічного прогресу закладені такими вченими, як Я. Тінберґен, Р. Солоу, Дж. Мороні і С. Фергюсон та ін. Ідеї щодо оцінки інноваційного розвитку як національної економіки в цілому, так і окремо взятого підприємства зокрема, не втратили своєї важливості і сьогодні. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми оцінки рівня інноваційного розвитку промислового виробництва з урахуванням його відповідності технологічному прогресу та граничної норми технологічної заміни. Необхідно провести оцінку рівня інноваційного розвитку промисловості України з урахуванням відповідності виробництва технологічному прогресу та пропорційності виробничих ресурсів згідно граничної норми технологічної заміни. Реалізовано моделювання виробничої функції Я. Тінберґена для промисловості України. Розраховано значення параметра технологічного прогресу та граничної норми технологічної заміни для 10 підприємств різних видів промислової діяльності. Удосконалено методичне забезпечення оцінки рівня інноваційного розвитку шляхом розробки матриці «Гранична норма технологічної заміни – Параметр технологічного прогресу». Проведено позиціонування досліджуваних підприємств на запропонованій матриці. Достовірність оцінки рівня інноваційного розвитку як сектора економіки, так і окремого підприємства залежить від результатів моделювання виробничої функції Я. Тінберґена і забезпечується шляхом розробки матриці «Гранична норма технологічної заміни – Параметр технологічного прогресу».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8632
ISSN: 2410-9576 (Print)
2412-2394 (Online)
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biloshkurska_Biloshkurskyi_Omelyanenko.pdf495,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.