Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8650
Title: Критерії діагностики екологічної вихованості особистості
Authors: Совгіра, Світлана Василівна
Keywords: екологічна вихованість
морально-екологічні почуття
еколого-практична готовність вчителя
Issue Date: 19-Apr-2018
Publisher: Умань: ВПЦ "Візаві"
Citation: Совгіра С. В. Критерії діагностики екологічної вихованості особистості / С. В. Совгіра // Географія та екологія : наука і освіта : матер. VIІ всеук. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Умань, 19-20 квітня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 – С. 195–198.
Series/Report no.: УДК 91:502/504:54]:001.8]](06);
Abstract: У тезах розкрито діагностику екологічної вихованості особистості як важливої ланки в оцінці підготовленості особистості до професійної діяльності.Наведено систему показників для оцінки ефективності процесу екологічного виховання.Висвітлено критерії екологічної вихованості учнів та критерії готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8650
Appears in Collections:Природничо-географічний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.