Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8661
Title: Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Keywords: змішане навчання
онлайн навчання
дистанційні курси
зарубіжний досвід
електронне навчання
ІКТ
інновації
Issue Date: 2018
Publisher: Суми : СумДПУ ім.А.С.Макаренка
Citation: Ткачук Г.В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання / Г.В.Ткачук // Фізико-математична освіта: науковий журнал, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В.Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім.А.С.Макаренка], 2018. URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-315
Series/Report no.: УДК;371.315
Abstract: Автором здійснено аналіз зарубіжного досвіду реалізації змішаного навчання в системі освіти зарубіжних країн. Серед всіх країн світу визначено навчальні заклади Європи та США, в яких змішане навчання, застосування засобів ІКТ, реалізація новітніх стратегій навчання, пов’язаних з електронним навчанням впроваджується протягом 10-15 років та починалось з проведення різноманітних семінарів, форумів, конференцій, присвячених цій новій педагогічній проблемі. Проаналізовано діяльність консорціуму «Online Learning Consortium» щодо розгляду проблеми змішаного навчання. Консорціум щороку організовує конференції, на яких розглядаються питання організації навчального процесу, проблем і труднощів, які виникають при впровадженні певної педагогічної моделі змішаного навчання, а також перспектив розвитку змішаного навчання в закладах вищої освіти. Охарактеризовано досвід США та окремих європейських країн, зокрема Фінляндії, Німеччини, Великобританії, Швеції, Бельгії, Швейцарії, Китаю тощо. Виявлено, що змішане навчання утворилось на основі дистанційного навчання, а проведені численні дослідження ефективності традиційного, онлайн-навчання та змішаного навчання визначили перспективність і результативність методик змішаного навчання. Окремо приділено увагу міжнародним проектам щодо впровадження змішаного навчання, в яких беруть участь країни всього світу. Відомими проектами є такі міжнародні проекти як Comenius 2.1, Erasmus + «Curriculum for Blended Learning», Online4EDU, Horizon Project тощо. В межах цих проектів відбувалось формулювання педагогічної доцільності змішаного навчання, проектування курсу змішаного навчання, організація дискусійних заходів щодо реалізації змішаного навчання, розробка навчальних планів тощо. В окремих країнах проводились внутрішні проекти, серед яких доцільно відмітити тематичне дослідження «Змішане навчання у фламандській вищій освіті» («Blended Learning in Flemish Higher Education»), проведене у 2014 р. Бельгійською Фламандською Королівською академією наук, словесності і мистецтв. Таким чином, модернізація освіти в більшості зарубіжних закладів спрямована на реалізацію змішаного навчання, застосування нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій, створення електронних ресурсів для забезпечення навчального процесу за методикою змішаного навчання та розробці інноваційних навчальних програм з усіх освітніх напрямків.
Description: Стаття доступна за адресою: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-315
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8661
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_1-15-Tkachuk_Scientific_journal_FMO.pdf877,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.