Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8680
Title: ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Підлипняк, Ірина Юріївна
Дука, Тетяна Миколаївна
Сопівник, Ірина Віталіївна
Keywords: діагностика
підготовленість студентів
становлення майбутніх педагогічних фахівців
Issue Date: 15-Jan-2018
Abstract: Статтю присвячено одній з вагомих проблем удосконалення якості освіти в умовах закладів вищої освіти України – питанню продуктивного наукового діагностико-прогностичного моніторингу професійної діяльнос- ті учасників сучасного освітнього процесу. Мета статті полягає в розкритті результатів апробації діагнос- тичної методики визначення сформованості професійної підготовленості майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей. Виокремлено критерії професійної підготовленості до педагогічної діяльності: когнітивний, мотиваційний, операційний. Кожен з них включає групу якісних показників, які розкривають зміст і дають характеристику досягнень студентів у передбаченому виді діяльності. На основі цього розроблено методич- ний інструментарій, за яким проведено діагностику професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності. Це уможливило їх чітку кількісну диференціацію за високим, середнім і низьким рівнями готов- ності із конкретними характеристиками якісних вимірів, що відкриває перспективи для розроблення відповідних ефективних заходів щодо підвищення якості професійної підготовки майбутнього педагога до педагогічної діяльності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8680
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIAHNOSTYKA_PROFESIINOI_PIDHOTOVLENOSTI_STUDENTIV_DO_PEDAHOHIChNOI_DIIaLNOSTI.pdf6,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.