Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8706
Title: ҐЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Authors: Кравченко, Оксана Олексіївна
Keywords: соціальна освіта
ґендер
історія соціальної роботи
соціальний працівник
Issue Date: 2018
Citation: У статті здійснено ґендерну експертизу навчальних посібників з історії соціальної роботи як освітнього компонента у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, що дозволило виявити типові дискримінаційні практики – кількісну диспропорцію представленості осіб обох статей, представлення осіб різних статей лише в стереотипних ґендерних ролях, відсутність фактів використання ґендерночутливої мови. Як позитивне слід відзначити, що починаючи з ХІХ ст. висвітлюється роль жіночого руху у напрямі захисту прав та підтримки знедолених, зокрема жінок та дітей, а також роль жінки у інституалізації професійної підготовки соціальних працівників.
Series/Report no.: УДК;364
Abstract: Курс України на євроінтеграцію ставить нові виклики перед освітнім процесом. Учні / студенти мають навчатися антидискримінаційним практикам не лише в закладах освіти, а й безпосередньо на кожному рівні суспільного життя відчувати повагу, мати рівні права та можливості незалежно від статі. Передбачається забезпеченість учасників освітньо-виховного процесу навчальною літературою, що не містить традиційних ґендерних стереотипів. Наявність останніх у підручниках, посібниках, інших навчальних матеріалах ЮНЕСКО характеризує як приховану дискримінацію. Тому ґендерна експертиза підручників / посібників є нагальною потребою сьогодення, адже вони впливають на формування в учнівської та студентської молоді світоглядних орієнтирів та цінностей. Ґендерна експертиза навчальної літератури є складовою стратегії впровадження ґендерної рівності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8706
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравченко_О.О._стаття-12.03.pdf333,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.