Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8709
Title: ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ «ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Authors: Кравченко, Оксана Олексіївна
Keywords: соціальна освіта
історія соціальної роботи
періодизація
навчальний посібник
соціальний працівник
Issue Date: 2018
Citation: Нові умови ставлять нові завдання перед соціальною роботою як професією, так і окремою галуззю наукового знання. У цьому контексті науковою спільнотою здійснюється пошук шляхів переходу до нової якості професійної діяльності, вимоги до якої з кожним роком будуть зростати. З огляду на це актуалізується як питання професійної підготовки соціальних працівників, із сформованим спектром компетентностей, готових до трансформації професійного досвіду в умовах змін, орієнтованих на вирішення соціальних проблем людей, так і здатних до реалізації науково-дослідної діяльності
Series/Report no.: УДК;364
Abstract: У статті схарактеризовано місце та роль навчальної дисципліни «Історія соціальної роботи» як освітнього компонента у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, здійснено аналіз її навчально-методичного забезпечення, розглянуто питання періодизації історії соціальної роботи, визначено методологічні підходи до вивчення курсу (системний, синергетичний, парадигмальний, антропологічний, герменевтичний, культурологічний, регіональний).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8709
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравченко_стаття.pdf320,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.