Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8721
Title: Математичне моделювання економічного зростання країни на основі оцінки людського капіталу
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: математичне моделювання
економічне зростання
людський капітал
моделі економічного зростання
функція Кобба-Дугласа
Issue Date: 19-Apr-2018
Publisher: Видавничий центр КНУКіМ
Citation: Богашко О. Л. Математичне моделювання економічного зростання країни на основі оцінки людського капіталу / О. Л. Богашко / Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 106 - 108.
Series/Report no.: УДК 004:[008+7+37+001+33+34];
І 741;
Abstract: В умовах посилення світових процесів глобалізації, становлення інформаційного суспільства й економіки знань, провідним чинником розвитку національної еконо-міки виступає людський капітал. У сучасних умовах в Україні назріла потреба визначення фактичної вартості людського капіталу. Віддаючи належне наявному теоретико-методологічному доробку проблематики нових форм капіталу, все ж треба відзначити, що проблема оцінки людського капіталу полягає в тому, що вона має здійснюватися на поточний момент, а її достовірність підтверджується лише з часом.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8721
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematychne_modeliuvannia.pdf686,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.