Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8729
Title: Електрика і магнетизм. Електронний навчальний посібник (практичні заняття)
Authors: Декарчук, Марина Вадимівна
Ільніцька, Катерина Сергіївна
Краснобокий, Юрій Миколайович
Декарчук, Сергій Олександрович
Keywords: Електронний навчальний посібник, електрика і магнетизм
Issue Date: 2018
Abstract: Метою викладання дисципліни «Загальна фізика» є забезпечення предметної компетентності студента на основі засвоєння ним теорій, законів і моделей сучасної фізики, оволодіння природничо-науковими методами пізнання і основними процедурами фізичного дослідження, формування матеріалістичних переконань та уявлень про головні аспекти сучасної фізичної і наукової картин світу, про будову і еволюцію Всесвіту, про історію розвитку і становлення фізичної науки. Значення навчальної дисципліни «Загальна фізика» визначається роллю фізичної науки у житті сучасного суспільства, у створенні й удосконаленні важливих технічних об’єктів, у практичній діяльності людини, у розв’язанні проблем енергетики, збереження енергетичних ресурсів, у перешкоджанні екологічних колапсів, у розвитку культури людини та формуванні соціально значущих орієнтацій, що забезпечують її гармонізацію з оточуючим світом. Відповідно до цього зміст дисципліни «Загальна фізика» спрямовано на усвідомлення студентами ролі фізики як основи сучасного природознавства, на опанування ними наукових фактів і фундаментальних теорій, законів і принципів.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8729
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktichni_elektrika.rar7,16 MBrarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.