Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8746
Title: Самостійно-індивідуальна робота у процесі фахової підготовки магістра технологічної освіти як важливий чинник їх професійного зростання.
Authors: Ящук, Сергій Миколайович
Keywords: самостійна робота
індивідуальна робота
професійна підготовка
позааудиторна діяльність
Issue Date: 18-Jun-2018
Abstract: Стаття передбачає розкриття сутності та змісту самостійно-індивідуальної роботи студентів-магістрантів в процесі технологічної підготовки – організаційна форма навчального процесу (поряд з лекціями, лабораторними та практичними заняттями), що здійснюється студентами-магістрантами під керівництвом викладача в аудиторний та позааудиторний час з метою підвищення рівня професійної зрілості, а також розкрито особливості й форми організації самостійно-індивідуальної роботи в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8746
Appears in Collections:Факультет інженерно-педагогічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Self-individual_work.pdf189,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.