Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8749
Title: Особистість сучасного вчителя в новій українській школі.
Authors: Циганок, Оксана Олександрівна
Keywords: Педагогічний досвід
сучасний вчитель
нова українська школа
школа
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво «АЛМІ»
Citation: Циганок О. О. Особистість сучасного вчителя в новій українській школі. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (гол. ред.), Побірченко О. М. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. – 190 с. С. 181 – 184.
Abstract: Простежено, що важливою умовою ефективної педагогічної діяльності є засвоєння майбутнім учителем морально-інтелектуальних і професійно-педагогічних цінностей, формування високого ідеалу та творчого стилю педагога.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8749
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Циганок О._ тези.pdf90,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.