Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8757
Title: Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі
Authors: Гончарук, Валентина Анатоліївна
Keywords: підготовка вчителя-філолога
українознавча експедиційна робота
учні загальноосвітньої школи
українознавчі експедиційні дослідження
українська культура
етнокультурна компетентність вчителя
Issue Date: 1-Jun-2018
Publisher: ФОП «Покора» І.О.
Citation: Гончарук В.А. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі / В.А. Гончарук // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (31 травня – 1 червня 2018 року) [Текст] / А. В. Лякішева (заг. ред.), П. М. Гусак, І.Б. Кузава та ін. – у 2 т. – Т. 1 (А-М). – Луцьк : ФОП «Покора» І.О., 2018. – С. 70-73.
Abstract: Важливим завданням освіти є зростання рівня ефективності форм організації навчально-виховного процесу, орієнтованих на проведення пошуково-дослідницької діяльності учнівської молоді. Чільне місце серед них посідає українознавча експедиційна робота, під час якої створюються сприятливі умови для розвитку пошуково-дослідницьких здібностей учнів. Відповідно до сучасних суспільних викликів освіта повинна готувати людину з інноваційним типом мислення, високою культурою, здатністю до постійної мобільності, до швидкого сприйняття нововведень упродовж життя.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/8757
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidgotovka majb vchy`telya-filol do eksped ukrayinozn rob v z-o shkoli.pdf173,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.