Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8758
Title: Життя та діяльність Хрисанфа Ящуржинського в історичній ретроспективі
Authors: Гончарук, Віталій Володимирович
Гончарук, Валентина Анатоліївна
Keywords: Хрисанф Ящуржинський
життєвий і творчий шлях Хр. Ящуржинського
біографічні відомості про Хр. Ящуржинського
с. Молодецьке Маньківського району Черкаської області
український фольклор
представник духовної еліти України
Issue Date: 20-Apr-2018
Publisher: «ДонНТУ»
Citation: Гончарук В.В., Гончарук В.А. Життя та діяльність Хрисанфа Ящуржинського в історичній ретроспективі / В.В. Гончарук, В.А. Гончарук // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 60-річчя утворення кафедри філософії й 80-ти річчя утворення кафедри історії і права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, «ДонНТУ» Ляшок Я.О., відп. ред. проф. Нікульчев М.О. – Покровськ: «ДонНТУ», 2018. – С. 53–57.
Abstract: Біографія Хрисанфа Ящуржинського ще й до тепер залишається недостатньо дослідженою, оскільки в роки панування радянської влади на її вивчення було накладено табу, а вченого безапеляційно названо буржуазним націоналістом. Уперше інформацію про життєвий і творчий шлях Хр. Ящуржинського подало багатотомне енциклопедичне видання Ф. Брокгауза та І. Єфрона у 1904 р. Із другої половини 1990-х років розпочався новий етап у вивченні життя цього діяча й опрацюванні його наукової спадщини. Розпорошені по різних джерелах біографічні відомості про Хр. Ящуржинського зібрали та систематизували такі дослідники, як Г. Зленко, О. Медалієва, М. Павленко, Н. Сивачук, О. Силка, Л. Синявська та ін.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8758
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhy`ttya ta diyal`nist` Xry`sanfa Yashhurzhy`ns`kogo v istory`chnij retrospekty`vi.pdf167,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.