Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8760
Title: Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей у системі неперервної освіти
Authors: Гончарук, Віталій Володимирович
Гончарук, Валентина Анатоліївна
Keywords: екологічна культура
неперервна освіта
професійна підготовка
учителі природничих спеціальностей
потенціал природничих наук
компетентнісно-орієнтований підхід
Issue Date: 30-Apr-2018
Publisher: НБК
Citation: Гончарук В.В., Гончарук В.А. Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей у системі неперервної освіти / В.В. Гончарук, В.А. Гончарук // Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів: VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 30 квітня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018. – С. 51–55.
Abstract: Оновлення змісту освіти є визначальною складовою реформування освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність із сучасними потребами особистості і суспільства. Реформа школи зумовлена тим, що стають потрібними люди, які б ефективно використовували величезний потенціал сучасних природничих наук, зокрема біотехнології, біоніки, кібернетики, інформатики, техніки. З метою становлення економіки і підвищення добробуту людей слід особливо подбати про збереження екологічного стану середовища і екологію самої людини.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/8760
Appears in Collections:Факультет української філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.