Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8767
Title: Засоби вираження порівняльного значення в писемних пам’ятках ХVІІ ст.
Authors: Зелінська, Оксана Юріївна
Keywords: українська мова XVII ст.
порівняння
порівняльний зворот
сполучник
лексичні засоби
граматичні засоби
ступінь порівняння
прийменникові конструкції
Issue Date: 2018
Publisher: ГДУ імя Ф. Скарыны
Citation: Зелінська О. Ю. Засоби вираження порівняльного значення в писемних пам’ятках ХVІІ ст. / О. Ю. Зелінська // Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 17–21.
Series/Report no.: УДК 811.161.2-112;
Abstract: У статті описано засоби вираження порівняльної семантики в проповідях і передмовах до українських стародруків ХVІІ ст. У досліджуваних текстах зафіксовано порівняльні конструкції різної структури. Сполучники, за допомогою яких приєднувалися порівняння, демонструють взаємодію книжного і народного варіантів української мови. Засобом вираження порівняння були прийменники, форми ступенів порівняння прикметників, прислівники. Порівняльне значення виражалося також за допомогою лексичних засобів.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8767
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zasoby_vyrazhenna_porivnanna.pdf572,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.