Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/884
Title: НАВЧАЛЬНА ТЕРМІНОЛЕКСИКА У ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ВИДАННЯХ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
Authors: Авраменко, Валентина Іванівна
Keywords: термінолексика
Issue Date: 4-Nov-2013
Abstract: К ожна природно сформована термінологічна система розвивається відповідно до спадковості. Погляд на українську навчальну термінологію як на підсистему наукової термінології, що постійно еволюціонує і розширює свій функціональний статус, ґрунтується на усвідомленні того, що її розвиток детермінований запитами суспільства і станом європейської наукової думки, від якої Україна не ізольована.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/884
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
terminoleksika.pdf218,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.