Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8847
Title: ЗООГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НАСЕЛЕННЯ АМФІБІЙ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
Authors: Соболенко, Любов Юліанівна
Сорокіна, Світлана Іванівна
Keywords: зоогеографічний аналіз
амфібії
Issue Date: 2018
Abstract: В основу проведеного зоогеографічного аналізу населення амфібій Західного Поділля покладена традиційна система зоогеографічного районування Палеарктики в інтерпретації І. І. Пузанова (1938) [4], принципові положення якої сформульовані ще А. Уоллесом, С. Тян-Шанським [11] та ін. За цією системою Палеарктика розбивається на п’ять підобластей: 27 Середземноморську, Центральноазіатську, Європейсько-Обську, Ангарську (Східно-Сибірську) і Гімалайсько-Китайську (Східно-Азіатську).
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8847
ISSN: УДК 598.1:591.9 (447.43/.44)
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sorokina 2017.pdf120,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.