Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8870
Title: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Authors: Мельничук, Юлія Миколаївна
Keywords: страхування
страхування життя
страховий ринок
страхові компанії
страхувальник
страховик
Issue Date: 2013
Publisher: ВПЦ"Економічна думка ТНЕУ"
Citation: Мельничук Ю.М. Теорія і практика страхування життя в Україні / Мельничук Ю.М. /Автореферат.- ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"-2013. - 21 с.
Series/Report no.: УДК: [368.9+369];
Abstract: У дисертації розглянуто теоретичні та практичні питання страхування життя в Україні. Розкрито суть страхування в цілому та страхування життя як його підвиду. Проаналізовано законодавчу базу діяльності страхування життя. У роботі запропоновано власні тлумачення понять "страхування" та "страхування життя". Згруповано та розширено систему показників для аналізу діяльності страхових компаній з страхування життя. Здійснено прогнозування ймовірності настання банкрутства страхової компанії, збільшення розміру статутного капіталу. Запропоновано критерії для вибору інвестиційного проекту. Розроблено інвестиційний проект щодо інвестування тимчасово вільних коштів страховика в банківський депозит. Здійснено збалансування інтересів страховика і страхувальника щодо вартості страхової програми.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8870
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged.pdf571,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.