Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8910
Title: Функціювання етнонімів в українських інтермедіях ХVІІ ст.
Authors: Денисюк, Василь Вікторович
Денисюк, Олександра
Keywords: українська мова XVII ст.
етнонім
інтермедія
лексема
семантична структура
синонім
субстантив
атрибутив
Issue Date: 2017
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Денисюк О., Денисюк В. В. Функціювання етнонімів в українських інтермедіях ХVІІ ст. // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т. М. Тищенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 6. – С. 33–36.
Abstract: У статті на матеріалі інтермедій проаналізовано функціювання в українській народнорозмовній мові ХVІІ ст. етнонімів для номінації різних народів. Найбільший синонімічний ряд утворюють лексеми на позначення представників українського етносу, словотвірний ряд – лексеми з коренем жид.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8910
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funktsijuvanna_etnonimiv.pdf191,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.