Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8946
Title: Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of “hybrid” Russian aggression against Ukraine
Other Titles: Оцінка втрат інноваційного потенціалу сторін унаслідок «гібридної» агресії Росії проти України
Authors: Білошкурська, Наталія Володимирівна
Білошкурський, Микола Васильович
Чирва, Ганна Миколаївна
Keywords: інноваційний потенціал
виробнича функція
макроекономічна динаміка
«гібридна» агресія
ВВП у фактичних цінах
фізичний капітал
людський капітал
параметр технологічного прогресу
валове нагромадження основного капіталу
чисельність зайнятого населення
Issue Date: 2018
Publisher: НВП ПП «Технологічний Центр»
Citation: Biloshkurska, N. Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of “hybrid” Russian aggression against Ukraine / Nataliia Biloshkurska, Mykola Biloshkurskyi, Hanna Chyrva // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – T. 4, № 5(42). - С. 42-48. – Режим доступу : https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.142081.
Series/Report no.: УДК;330.34:341.42(477+470)
Abstract: Об’єктом дослідження є процес оцінки втрат інноваційного потенціалу держав, що перебувають у стані «гібридного» військового протистояння. Проте, виникає проблема достовірності результатів такої оцінки. Цього можливо досягти шляхом порівняння відхилень фактичної динаміки результатів національного виробництва з урахуванням факторів фізичного та людського капіталу, а також технологічного прогресу. У роботі проведено оцінку втрат (приросту) інноваційного потенціалу України як держави-жертви та Росії як держави-агресора у «гібридній» війні, що розпочалася з тимчасової окупації Автономної республіки Крим і триває донині. В основу результатів оцінки покладено реальні (офіційні) статистичні дані Світового Банку, наявні у публічному доступі за 1995–2017 рр. Об’єктом оцінки є динаміка результатів національних економік сторін конфлікту з урахуванням виробничих факторів і технологічного прогресу. Реалізовано вдосконалення методичного забезпечення оцінки втрат інноваційного потенціалу на макрорівні шляхом моделювання виробничої функції Тінберґена-Солоу. В результаті чого отримано фіксовану і поточну динаміку параметра технологічного прогресу для держав-антагоністів у «гібридному» конфлікті за 2013–2017 рр. Розраховано різниці множників виробничої функції Тінберґена-Солоу з параметром технологічного прогресу – фіксованого за 2013 рік і поточного за 2014–2017 роки. Обґрунтовано, що протягом 4 років «гібридної» агресії відновлення національної економіки України відбувається на 7,5 % повільніше, ніж Росії. Приріст інноваційного потенціалу України у період 2014–2017 рр. склав 2,1 % обсягу ВВП на кінець 2013 року. Втрати інноваційного потенціалу Росії за цей же період становили 8,5 % обсягу ВВП 2013 року. Результати вдосконалення методичного забезпечення процесу оцінки втрат інноваційного потенціалу сторін «гібридної» агресії закладають основу для моделювання динаміки реального ВВП та його фізичного обсягу, що значно розширить базу майбутніх досліджень.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8946
ISSN: 2312-8372
2226-3780
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biloshkurski_Chyrva.pdf231,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.