Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8952
Title: Роль кадрового забезпечення при інтенсифікації сільського господарства Української РСР (60-80-ті роки ХХ ст.)
Authors: Лісовська, Ольга Василівна
Keywords: українське село
сільське господарство
кадрове забезпечення
інтенсифікація виробництва
професійна освіта
модернізація
Issue Date: 6-Sep-2018
Publisher: "Посвіт"
Citation: Лісовська О.В. Роль кадрового забезпечення при інтенсифікації сільського господарства Української РСР (60-80-ті роки ХХ ст.) / О.В. Лісовська // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. ‑ Вип.6 – 266 с. – С. 221-227
Series/Report no.: УДК;94(477)«1960/1980»
Abstract: У статті зроблена спроба комплексного висвітлення ролі кадрового забезпечення українського села при інтенсифікації сільського господарства Української РСР в 1960 – 80-і роки. Розглянуто основні напрями сільської кадрової політики держави, наголошено на досягненнях та прорахунках керівництва щодо забезпечення сільськогосподарського виробництва кваліфікованими робітниками. Автор поставив собі за мету проаналізувати кадрове забезпечення сільської місцевості в означений період та з’ясувати роль даного фактору при інтенсифікації сільського господарства. Як висновок, зазначено, що протягом 60 – 80-х років ХХ ст. держава так і не спромоглася підняти суспільну значущість селянської праці. Запроваджувані заходи мали половинчастий характер і не підкріплялися необхідними матеріальними чинниками. Заробітна плата залишалася на низькому рівні. Вона не забезпечувала трудівникам гідних життєвих умов. Помилки адміністративно-бюрократичної системи управління особливо тяжко позначилися на загальному стані сільського господарства, в тому числі й на галузевій науці, що мала забезпечувати його розвиток.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8952
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROL_KADROVOHO_ZABEZPECHENNIA.pdf341,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.