Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9025
Title: Підготовка конкурентоздатного фахівця та ринок праці: виклики та перспективи
Authors: Кірдан, Олена Леонідівна
Кірдан, Олександр Петрович
Keywords: реформа, управління, вищий навчальний заклад
Issue Date: 2018
Publisher: Кривий Ріг: КПГТЛ
Citation: Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Підготовка конкурентоздатного фахівця та ринок праці: виклики та перспективи освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан //Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25  26 квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том 2. – С. 81-83.
Abstract: У статті акцентовано на галузях та напрямах підготовки, випускники яких користуються попитом на вітчизняному ринку праці, окреслено основні проблеми розвитку вищої освіти, вказано на рейтинг України за індексами глобальної конкурентоспроможності та людського розвитку. На основі аналізу сектору вищої освіти вказано на важливість спрямування діяльності закладів вищої освіти з підготовки конкурентоздатного фахівця.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9025
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Кірдан_конференція_Кривий_Ріг.pdf203,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.