Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9054
Title: Податковий менеджмент банку як передумова його стабільного фінансового розвитку
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: Банківська система
національна економіка
банківські продукти
податковий менеджмент
корпоративний податковий менеджмент
доходи банку
Issue Date: 20-Sep-2018
Publisher: ЦДФБС «ФБС Груп»
Citation: Богашко О. Л. Податковий менеджмент банку як передумова його стабільного фінансового розвитку / О. Л. Богашко // Розвиток фінансів, банківської справи та страхування в Україні та світі : збірник тез доповідей І Всеукраїнської дослідницької Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (Київ, 20 вересня 2018 р.) : – Київ : ЦДФБС «ФБС Груп», 2018. – С. 6 – 7.
Series/Report no.: УДК 33;
Abstract: Банківська система будь-якої держави є невід’ємною частиною розвитку загальнонаціональної економіки, через яку проходять всі основні грошові потоки на мікро- і макрорівнях. Економіка держави і банківська система є взаємопов’язаними та взаємозалежними категоріями: з одного боку, розвиток банківських послуг неможливий без існування стійкого економіко-соціального середовища, яке включає в себе належний рівень життя населення, зростання обсягу ВВП, співвідношення експорту та імпорту, розвиток національного виробництва і ключових галузей економіки; з іншого ж – національна економіка не може ефективно функціонувати без прозорої та здорової банківської системи, оскільки остання є посередником в здійсненні всіх фінансових операцій, здійснюваних в країні. Тому держава зацікавлена в оздоровленні всієї банківської системи за допомогою усунення слабких ланок і створення нових методів нагляду та регулювання діяльності банківських установ.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9054
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podatkovyi_menedzhment.pdf120,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.