Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9212
Title: Проблеми соціального виховання у творчій спадщині Н.Я. Григоріїва
Authors: Моргай, Лілія Анатоліївна
Keywords: Н.Я. Григоріїва, виховання, виховний аспект, соціальне виховання, світобачення, чинники.
Issue Date: 2016
Abstract: У праці висвітлені соціальні проблеми виховання у спадщині Н.Я. Григоріїва. Виховання – багатофакторний процес, що залежить від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників. До об’єктивних чинників відносить соціально-історичні особливості, культурні традиції країни, прийняту в ній систему освіти. До суб’єктивних – особистісні якості педагогів, рівень їхньої педагогічної майстерності, психологічні особливості та ціннісні вподобання учасників виховного процесу – наголошує І. Бех [1] Вагомого значення у своїй педагогічній діяльності приділяв саме соціально-вихованому аспекту видатний педагог, історик і громадський діяча України – Н. Григоріїв Досить ґрунтовно про виховання особистості описано у праці педагога «Українська національна вдача», яка вийшла друком у Канаді 1941 р. В ній педагог описує, що на виховання людини впливають усі суспільні скупчення, з якими вона стикається: родина, школа, віра, товариства, громадські організації і держава, а склад і характер тих скупчень у великій мірі залежить від географічно-природних обставин [5,с. 11]. Найголовнішими чинниками, які впливають на людину та її світобачення є: мова, праця, мистецтво, релігія, мораль, право та культура наука – справедливо вважав Н. Григоріїв.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9212
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези_.pdf371,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.