Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9409
Title: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (20-ті рр. ХХ ст.)
Authors: Карпич, Ірина Олександрівна
Keywords: виховання
соціальне виховання
діти
дитячий рух
Issue Date: 2018
Publisher: Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: 1. Карпич І. О. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20 ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (І том): збірник наукових праць. – К.: Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 58–64.
Abstract: У статті висвітлено історію становлення та розвитку соціального виховання в Україні в 20-х рр. ХХ ст. Автором охарактеризовано особливості становлення системи соціального виховання дітей в Україні зазначеного періоду. Проаналізовано організацію соціального виховання дітей в Україні. Розкрито роль дитячого руху в системі соціального виховання дітей 20-х рр. ХХ ст. Встановлено, що важливою ланкою в системі соціального виховання в 20-х рр. ХХ ст. займав дитячий рух, який найповніше реалізовував соціальне виховання дитинства, охоплюючи і дитячі будинки, і дитячу шкільну організацію, тобто поширювався на всі установи соціального виховання, де перебували діти.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9409
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KARPYCH_2018(2).pdf150,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.