Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9432
Title: УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВИМИ ШКОЛАМИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА
Authors: Кудла, Марія Валеріївна
Keywords: «початкова школа», «управління», «управління освітою», «державне управління освітою», «система управління», «організаційно-педагогічні засади управління початковою школою»
Issue Date: 2018
Series/Report no.: УДК 373.3.014(477)”185/194”(091)(02);К78
Abstract: Історіографічний пошук засвідчив, що організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. як окрема історико-педагогічна наукова проблема комплексно й системно не досліджувалися. Окремі її аспекти в означений період розглядалися в працях тогочасних дослідників, які детально розглядали соціально-економічні та політичні умови, що існували на українських землях і впливали на освітній процес та практику управління. Проте вони не ставили за мету проаналізувати систему управління початковою ланкою освіти, окреслити організаційні та педагогічні засади управління початковими школами, ієрархічні залежності у структурі управління, теоретичні засади, які сприяли покращенню цього процесу, а торкалися зазначених питань лише дотично або зверталися до їхнього розгляду в зв’язку з вивченням інших освітніх процесів, що відбувалися в той час в Україні.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9432
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кудла_Монографія.pdf533,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.