Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9525
Title: Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області
Authors: Корнієнко, Тетяна Олександрівна
Keywords: фінансово-економічна діяльність,
рентабельність операційної діяльності
Issue Date: 2018
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Корнієнко Т. О. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Т. О. Корнієнко // Україна в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку : матер. І Всеукраїнської наук.- практ. конф., (м. Умань 19 квітня 2018 р.) / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 141–144.
Series/Report no.: УДК;33(477)(06)
Abstract: В даний час, сільськогосподарські підприємства Черкаської області, потенційно опиняються в зоні дії широкого спектру загроз та небезпек, що обумовлюється застарілою матеріально-технічною і технологічною базою у багатьох господарствах, низьким рівнем страхового забезпечення ризиків 142 виробничої та комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств, відсутністю системної державної підтримки окремих суб’єктів господарювання, а також галузі в цілому. Тому аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств Черкаської області, сприятиме визначенню слабких та сильних сторін діяльності підприємств, що дасть можливість своєчасно вжити заходів для усунення всіх загроз і небезпек.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9525
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збiрник_конференцii_Уман__19.04.18-141-145.pdf643,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.