Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9540
Title: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (1948–2016 рр.)
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: теорія
вищі педагогічні навчальні заклади
організаційно-методичні засади
вища освіта
практика
професійна підготовка
майбутні вчителі
іноземні мови
Issue Date: 2018
Citation: Безлюдна, В. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948–2016 рр.) [Текст] : авто дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки ; 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Безлюдна Віта Валеріївна ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2018. – 520 с.
Series/Report no.: УДК 378(477):811-051 "1948/2016"(043.3);
Abstract: У дисертації вперше системно проаналізовано теорію і практику професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948–2016 рр.). На основі аналізу наукових праць, архівних матеріалів, періодичних видань обґрунтовано теоретико-практичні аспекти розвитку професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України 1948–2016 рр. з огляду на соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-культурні чинники. Розроблено авторську періодизацію досліджуваного феномену: І-й період – кризово-реформаційний (1948–1970 рр.); ІІ-й – пошуково-дослідницький (1971–1990 рр.); ІІІ-й – конструктивно-реформаційний (1991–2004 рр.); ІV-й – євроінтеграційний (2005–2016 рр.). Сформульовано авторську дефініцію поняття «професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов» з погляду його складників (підготовка, професійна підготовка, професійно педагогічна підготовка, підготовка майбутнього вчителя, вчитель іноземної мови). Розкрито організаційно-методичні засади (зміст, засоби, методи, форми) професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах. Виявлено особливості та тенденції розвитку теорії та практики професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України у заявлений період. Відповідно до виокремлених історичних періодів визначено нормативно-правові засади, зміст, напрями, тенденції та чинники розвитку професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у ВПНЗ 1948–2016 рр. Окреслено перспективні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9540
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoria_i_praktuka_prof_pidgot_vchutela.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.