Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9541
Title: Застосування методу кейс-стаді в навчанні іноземним мовам студентів закладів вищої освіти
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: метод кейс-стаді
іноземні мови
Issue Date: 2018
Citation: 1. Безлюдна В. В. Застосування методу кейс-стаді в навчанні іноземним мовам студентів закладів вищої освіти / В. В. Безлюдна // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії, 15 лютого 2018 року : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 89-91.
Abstract: У статті аналізується застосування методу кейс-стаді в навчанні іноземним мовам. Виявлено, що метод кейс-стаді сприяє розвитку наступних навичок: аналітичних, практичних, комунікативних, соціальних та самоаналізу. Зокрема, використання кейса має досить широкі можливості у формуванні професійної компетентності майбутніх педагогів, що підтверджує доцільність активного застосування цього методу в процес професійної підготовки майбутніх педагогів.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9541
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zactocuvana_metody_case_study.pdf446,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.