Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9647
Title: Методологічні підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти
Authors: Семчук, Світлана Іванівна
Гаврилюк, Світлана Миколаївна
Бутенко, Ольга Григорівна
Keywords: інформаційно-комунікаційна компетентність; фахівці дошкільної освіти; методологічні підходи.
Issue Date: 2018
Abstract: Анотація. У статті обґрунтовано методологічні підходи, що відображають взаємозв’язок ы взаємообумовленість явищ і процесів формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти: системно-діяльнісний, особистісно зорієнтований, інтегративний, середовищний та компетентнісний. Авторами статті визначено, що особистісно зорієнтований підхід передбачає максимальне розкриття всієї багатогранності і неповторності індивідуальних особливостей кожного студента; інтегративний підхід, сприяє подоланню суперечностей між принципом єдності знань і їх розподілом на фундаментальні і спеціальні, між збільшенням обсягу знань і обмеженістю навчального часу для їх опанування; середовищний підхід сприяє створенню інформаційнокомунікаційного середовища вищого навчального закладу, яке впливає на формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, є впливовим чинником запровадження інновацій у навчальний процес і дає можливість студентам вільного вибору змісту й форм діяльності; компетентнісний підхід визначає вміння майбутнього фахівця дошкільної освіти використовувати інформаційнокомунікаційні технології для підтримки навчання, оперувати інформацією, гнучко адаптуватися в мінливому інформаційному просторі згідно з власними потребами і вимогами сучасного суспільства. З’ясовано, що процес формування інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти зумовлюється спеціальною організацією навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, який забезпечує єдність, взаємозв’язок, урахування і розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти професійного й інформаційно-комунікаційного компонентів, з належним цілеспрямуванням, відповідною поетапною організацією та процесуально-змістовим забезпеченням. Подано авторське визначення поняття «інформаційно-комунікаційне середовище вищого навчального закладу».
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9647
ISSN: 2076-8184.
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.