Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9649
Title: СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Authors: Семчук, Світлана Іванівна
Скрипник, Неля Іванівна
Семчук, Богдан Іванович
Keywords: інформаційно-комунікаційна компетентність; фахівці дошкільної освіти;структурно-процесуальна модель.
Issue Date: 2018
Abstract: Анотація. У статті описано теоретико-методичні аспекти розробки структурнопроцесуальної моделі формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, яка складається із сукупності взаємопов’язаних блоків (методично-цільового, змістово-операційного, результативного) і реалізується на інформаційно-орієнтувальному, когнітивно-розвивальному, діяльніснотрансформувальному, креативно-творчому етапах. Авторами статті визначено, що на інформаційно-орієнтувальному етапі майбутні фахівці дошкільної освіти здобувають теоретичні знання, що відображають обізнаність з інформаційно-комунікаційними технологіями і науково-методичними основами їх використання в дошкільному навчальному закладі. На когнітивно-розвивальному етапі відбувається інтенсивне формування знань й умінь з пошуку, опрацювання, передавання та збереження інформації, яка становить інформаційно-комунікаційну основу майбутньої професійної діяльності в дошкільному навчальному закладі, за рахунок упровадження в навчальний процес закладу вищої освіти навчальної дисципліни «Використання ІКТ у роботі з дітьми». На діяльніснотрансформувальному етапі відбувається активне залучення студентів до індивідуальної і колективної навчально-дослідницької діяльності за допомогою комп’ютерних програм, що дозволяє образно і яскраво представити інформацію у навчальній діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти, так і в роботі з дітьми дошкільного віку. На креативнотворчому етапі формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти відбувається апробація набутого досвіду з означеної проблеми під час педагогічної практики у дошкільному навчальному закладі. У статті представлено погляди вітчизняних і зарубіжних науковців на сутнісні характеристики поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність». Здійснено термінологічний аналіз поняття «моделювання» та «модель».
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9649
ISSN: 2076-8184.
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.