Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9739
Title: Формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами позаурочної роботи з фізики
Authors: Миколайко, Володимир Валерійович
Keywords: фізика; продуктивне навчання, позаурочна діяльність, мотиви, інтерес.
Issue Date: 2018
Citation: 53 (07)+371.3
Series/Report no.: УДК;53 (07)+371.3
Abstract: У статті проаналізовано роль і місце позаурочної роботи учнів у загальній системі формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності з фізики. Наголошено на важливості поєднання урочної та позаурочної роботи, як компонентів цілісної системи освіти. Розглянуто основні форми продуктивної позаурочної діяльності учнів з фізики та основні етапи її формування. Доведено, що позаурочна діяльність, як педагогічний чинник, спрямована на розширення та поглиблення знань з фізики, розвиток стійкого інтересу до вивчення фізики, формування в учнів умінь самостійно та творчо працювати. У статті відмічається, що позаурочна робота дає змогу уникнути перевантаження програм із фізики й наблизити фізичну освіту до життєвих потреб учнів; повніше задовольнити пізнавальні інтереси школярів; органічно поєднати навчальну мету, навчальний матеріал та безпосередній життєвий досвід підлітка з його участю в практичних завданнях, що збагачує життєвий досвід.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9739
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykolaiko_1.pdf533,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.