Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9815
Title: ІРИНА ДМИТРІВНА ЗВЄРЄВА – ФУНДАТОР СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ
Authors: Кочубей, Тетяна Дмитрівна
Keywords: Звєрєва
Ірина
Issue Date: 2018
Publisher: Умань : ВПЦ "Візаві"
Citation: Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - С. 196-206
Series/Report no.: УДК 364.4(09)-055.2(02);
Abstract: Стаття в колективній моногафії. У ній актуалізуються проблеми становлення та розвитку соціальної роботи на українських землях, уведено до наукового обігу імена жінок, які займалися інституалізацією соціальної роботи і діяльність яких чере обєктивні обставини не дістала належного висвітлення і не була грунтовно вивченна, зокрема постать Звєрєвої Ірини
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9815
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvyeryeva I.D..pdf434,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.