Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9940
Title: Методичні засади вивчення системних відношень у лексиці
Authors: Пономарьова, Оксана Андріївна
Keywords: системні відношення
лексична одиниця
іноземна мова
синонімія
антонімія
омонімія
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Новожилов С. В.
Citation: Пономарьова О. А. Методичні засади вивчення системних відношень у лексиці / О. А. Пономарьова // Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 березня 2018 р., м. Умань: ФОП Новожилов С. В., 2018. – С. 191–195.
Abstract: Робота над лексикою на заняттях з іноземної мови має величезне як загальноосвітнє, так і практичне значення. Вивчення лексичного матеріалу розширює знання учнів про мову, що вивчається, показує існуючі зв’язки між лексикою та іншими мовними рівнями – фонетикою, словотвором, морфологією, синтаксисом, стилістикою, формує лексико-семантичний підхід до слова, знайомить зі сферами вживання слів, з основними джерелами поповнення словникового запасу людей. З погляду практичної значущості, вивчення лексики розкриває слово як елемент словникової системи, позитивно впливаючи на усвідомлення учнями специфіки іншомовних одиниць, сприяє оволодінню орфографічними навичками, є базою збагачення словникового запасу учнів, виховує у них потребу у виборі потрібного слова для вираження тієї чи іншої думки у власному мовленні, формує вміння користуватися лінгвістичними словниками.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9940
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodychni_zasady_vyvchennia_systemnych_vidnoshen.pdf268,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.