Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9960
Title: Стилістика української мови
Authors: Коломієць, Інна Іванівна
Keywords: Стилістика
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»
Citation: Стилістика української мови (Теоретичні основи стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання / укладач І. І. Коломієць.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 217 с.
Series/Report no.: ББК;81.411.1-7я73
УДК;811.161.2’38 (075.8)
Abstract: Навчально-методичний посібник підготовлено для студентів-філологів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Укладений посібник має на меті висвітлення та закріплення теоретичних засад стилістики, з’ясування суті основних лінгвостилістичних понять і категорій, вироблення у студентів умінь та навичок розпізнавання та аналізу виражально-зображальних засобів мови, майстерного використання стилістичних прийомів створення образності та підсилення виразності мовлення у різних сферах та ситуаціях спілкування. Посібник вміщує програму дисципліни «Стилістика української мови», теоретичні матеріали курсу, тематику та плани практичних занять, питання для самоконтролю, орієнтовні тестові завдання, комплекс вправ і завдань для аудиторної, домашньої роботи та самостійного опрацювання, підсумкового контролю, список основної та додаткової навчальної літератури, перелік повідомлень, рефератів із циклу індивідуальних навчально-дослідних завдань. Пропоноване видання також включає предметний покажчик метамови стилістики.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9960
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stylistyka.pdf300,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.