Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10502
Title: Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2»)
Authors: Демченко, Тетяна Анатоліївна
Чирва, Ольга Григорівна
Keywords: автоматизація
бухгалтерський облік
програмне забезпечення
економічні процеси
Issue Date: 2019
Publisher: Умань: Видавець «Сочінський М.М.»
Citation: Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2») : Навчальний посібник [2-ге вид. допов. та переробл.]/ О.Г. Чирва, Т.А. Демченко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 218с.
Abstract: В навчальному посібнику розкрито особливості використання сучасної комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія 8.2». Наведено приклад відображення облікової інформації, яка необхідна для управління підприємством в автоматизованій формі. Наведена задача в практичній частині посібника ґрунтується на послідовному знайомстві з програмою «1С: Бухгалтерія 8.2», поступовому введенні в неї інформації від основних реквізитів підприємства, товарно-матеріальних цінностей, нарахування та виплати заробітної плати, випуску готової продукції, її реалізації, придбання і реалізації товарів до визначення фінансового результату діяльності та складання бухгалтерської (податкової) звітності. Навчальний посібник містить також тестові завдання та контрольні завдання для перевірки знань. Складено посібник для практиків-бухгалтерів, які хочуть оволодіти програмою «1С: Бухгалтерія 8.2», студентів навчальних закладів економічних спеціальностей.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10502
ISBN: 978-966-304-313-5
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtom_ek_prozes_1С_Demchenko.pdf14,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.