Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10613
Title: Оборотні активи: облік та відображення інформації в балансі (Звіті про фінансовий стан)
Authors: Демченко, Тетяна Анатоліївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Keywords: оборотні активи
бухгалтерський облік
фінансова звітність
баланс підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Литва
Citation: Михайловина С.О., Демченко Т.А. Оборотні активи: облік та відображення інформації в балансі (Звіті про фінансовий стан). Сучасні трансформації в економіці та менеджменті: зб.тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м Клайпеда, 29 берез. 2019 р. Університет Клайпеди (Литва), 2019. С. 82–85.
Abstract: Розглянуто основні питання організації бухгалтерського обліку оборотних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства в сучасних реаліях економічних процесів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10613
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konf_Demchenko_Mykhailovyna.pdf377,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.