Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10821
Title: Cинергія вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головний ресурс суспільства знань
Authors: Кірдан, Олександр Петрович
Keywords: інформаційне суспільство
економіка знань
синергія
суспільство знань
вища економічна освіта
Issue Date: 2019
Publisher: МНУ імені В.О. Сухомлинського
Citation: Кірдан О.П. Cинергія вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головний ресурс суспільства знань / О.П. Кірдан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1 (64), лютий 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – C. 109–113.
Abstract: У статті узагальнено аргументи в межах наукової дискусії з питання синергії вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головного ресурсу суспільства знань. Систематизація наукових джерел та підходів до вирішення проблеми формування суспільства знань засвідчила, що в сучасних економічних та філософських працях розглянуто різні аспекти становлення суспільства знань та економіки знань, визначено змістове наповнення і проведено категоріально-поняттєвий аналіз основних понять «суспільство знань» та «економіка знань». Аналіз педагогічних джерел та підходів до вирішення проблеми засвідчила, що у працях вітчизняних педагогів вона не знайшла належного відображення. Актуальність дослідження синергії вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головного ресурсу суспільства знань полягає в тому, що автором статті зроблено спробу теоретично обґрунтувати зміст вищевказаного педагогічного феномену на засадах синергетичного та міждисциплінарного підходів. Автором схарактеризовано наукові підходи до розуміння сучасного суспільства через призму теорії технологічних укладів постіндустріального суспільства та переходу до суспільства знань. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали загальнонаукові та конкретно наукові методи (аналіз наукових праць, порівняння, класифікація, узагальнення).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10821
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirdan_89.pdf325,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.