Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10842
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ
Authors: Шеленкова, Наталія Леонідівна
Keywords: адаптація
копінг-поведінка
копінг-стратегії
студенти
Issue Date: 2019
Citation: Шеленкова Н. Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання / Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], - Випуск 1 - 2019.- С.72-77.
Abstract: Статтю присвячено вивченню особливостей копінг-поведінки особистості в процесі адаптації студентів першого року навчання. Зазначається, що провідною характеристикою студента як суб’єкта навчальної діяльності є його соціально-психологічна адаптованість до умов навчання. В результаті емпіричного дослідження виявлені основні копінг-стратегії (стилі поведінки), а також досліджено індивідуальний стиль подолання стресу. Визначено, що найчастіше студентами першого курсу використовується неадаптивна поведінкова копінг-стратегія «відступ» та адаптивна емоційна копінг-стратегія «оптимізм».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10842
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOPING-STRATEGIJ_V_PROCESI_ADAPTACIYi.pdf524,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.