Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11377
Title: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ: АНГЛОМОВНИЙ СВІТ
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Свиридюк, Ольга Володимирівна
Шульга, Наталя Володимирівна
Keywords: полікультурна освіта
різноманітність
культура
культурний плюралізм
полікультурність
Issue Date: 2019
Publisher: ВІЗАВІ
Citation: Білецька І. О. Теорія і практика полікультурної освіти: англомовний світ/ Білецька І. О., Свиридюк О. В., Шульга Н. В. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. 201с.
Series/Report no.: УДК;37.013.74
Abstract: У монографії представлено досвід упровадження полікультурної освіти таких англомовних країн, як США, Канада та Велика Британія, які довготривало акумулювали передовий світовий досвід у сфері освіти, пристосовуючи його до потреб свого суспільства. До того ж, на початку нового тисячоліття культурне різноманіття є базовою цінністю суспільства цих країн, коли освіта спрямована на розвиток особистості з творчим критичним мисленням, культурною компетентністю, соціальним і глобальним баченням. Адресовано викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам, дослідникам полікультурної освіти та виховання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11377
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білецька_Свиридюк_Шульга_монографія.pdf391,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.