Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11609
Title: Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України
Authors: Лаврик, Олександр Дмитрович
Keywords: долинно-річкові ландшафти
ландшафтно-технічні системи
ландшафтна сфера
антропогенні ландшафти
ландшафтна структура
динаміка ландшафтів
оптимізація ландшафтів
Issue Date: 2019
Publisher: Компринт
Citation: Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України: автореф. дис. … д-ра геогр. наук: 11.00.11. Київ, 2019. 41 с.
Abstract: У дисертації сформульовані теоретико-методологічні засади, методичні положення та отримані практичні результати, які дали можливість розкрити важливу науково-прикладну проблему – функціонування ландшафтно-технічних систем (ЛТчС), які відображають складну взаємодію природи і техніки у межах долинно-річкових ландшафтів. Це актуальний напрям конструктивно-географічних досліджень, спрямований на встановлення особливостей розвитку складних блокових систем, який у дисертації апробований на прикладі модельного регіону – Правобережної України. Розроблено модель розвитку і функціонування типової долинно-річкової ландшафтно-технічної системи. Виявлено характерні ознаки стадійності розвитку долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України. Запропоновано універсальний конструктивно-географічний алгоритм дослідження ландшафтно-технічних систем. Обґрунтовано виокремлення нової земної оболонки – ландшафтної техносфери. Здійснено періодизацію процесу формування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем планети загалом і Правобережної України зокрема. Визначено нові підходи до класифікації і типології долинно-річкових ландшафтно-технічних систем та парадинамічних ландшафтних комплексів. Досліджено структуру сучасних долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України. Схарактеризовано специфіку процесів і явищ, які відбуваються у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах, та можливості їх оптимізації.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11609
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdf4,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.