Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11723
Title: Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників
Authors: Шеленкова, Наталія Леонідівна
Цихоня, Світлана Дмитрівна
Keywords: адаптація
адаптивна копінг-поведінка
копінг-стратегія
стрес
першокурсник
Issue Date: 2019
Publisher: Візаві
Citation: Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. Вип. 2. С.79-86.
Series/Report no.: УДК;159.923.2
Abstract: У даному науковому дослідженні звернено увагу на залежність якісної професійної підготовки першокурсників від їх успішної адаптації до ЗВО. У статті проаналізовано значення поняття адаптації, звернено увагу на проблеми, які можуть виникати при адаптації до соціально-психологічного простору закладів вищої освіти. У роботі зазначається, що процес адаптації – явище індивідуальне та залежить цілком від внутрішнього запасу ресурсів та здатності до активної регуляції власної поведінки. Окрім того, дано визначення поняттю копінг-стратегії, яка дозволяє суб’єкту, у нашому випадку студенту, впоратися зі стресом або бути здатним функціонувати за важких життєвих ситуацій, усвідомлюючи власні дії, що, безумовно, сприятиме успішній адаптації. Аналізуючи особливості емпіричного дослідження, перш за все, варто відмітити, що підібраний діагностичний інструментарій дозволив визначити як процес адаптації загалом сприймається студентами, а також що, на їх думку, сприятиме поліпшенню умов навчання в університеті, відповідно, відобразившись при цьому на здатності до адаптивної копінг-поведінки. Крім цього, були досліджені способи подолання труднощів у різних сферах життєдіяльності, такі як конфронтаційний копінг, дистанціювання, самоконтроль, пошук соціальної підтримки, прийняття відповідальності, втеча-уникнення, планування вирішення проблеми та позитивна переоцінка. Розроблена авторами анкета використовувалась із метою попередньої діагностики адаптаційних процесів. Вибір анкети як методу обумовлений, в першу чергу, можливістю швидкого збору інформації за наявним запитом – адаптація, а також можливістю залучення великої кількості студентів. На жаль, за сучасних умов, якісному процесу адаптації студентів-першокурсників приділяється не надто значна роль, що зумовлено необхідністю здійснення постійного та комплексного моніторингу даної проблеми, що, власне, є доволі непростим завданням. Проте, важливо пам’ятати, що успішний процес соціально-психологічної адаптації є запорукою ефективного оволодіння професійною діяльністю. Напрямок подальших досліджень ми вбачаємо в розробці спеціальної адаптаційної програми, яка б успішно реалізувалась в рамках існуючої на даний момент освітньої системи з метою навчання студентів ефективного використання адаптивних копінг-стратегій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11723
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VYKORYSTANNIa_KOPINH-STRATEHII.pdf1. Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. Вип. 2. С.79-86.629,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.