Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11831
Title: Удосконалення змісту, форм та методів професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
Authors: Скрипник, Неля Іванівна
Кушнір, Валентина Миколаївна
Демченко, Ірина Іванівна
Гаврилюк, Світлана Миколаївна
Залізняк, Алла Миколаївна
Поліщук, Олена Василівна
Попиченко, Світлана Сергіївна
Кривда, Валентина Савівна
Keywords: удосконалення
зміст
форми
методи
професійна підготовка
майбутні фахівці дошкільної освіти
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Візаві
Citation: Удосконалення змісту, форм та методів професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти : колективна монографія / С. М. Гаврилюк, І. І. Демченко, С.С. Попиченко [та інші]; за заг. ред. В. М. Кушнір. – Умань : Візаві, 2019. – 247 с.
Series/Report no.: УДК;378.018.8:373.2.011.3-051(02)
У;31
Abstract: Колективна монографія є спробою узагальнити наукові дослідження професорсько-викладацького колективу кафедри дошкільної освіти з проблеми удосконалення змісту, форм та методів професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Головною метою цих досліджень стало підготовка конкурентноздатного, висококваліфікованого, професійно компетентного, креативного спеціаліста, який вільно володіє набутими вміннями і навичками, готового до професійної мобільності. Адресується монографія викладачам, науковцям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, спеціалістам закладів дошкільної освіти та інших освітніх закладів.
Description: Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти у закладах вищої освіти зумовлюється спеціальною організацією освітнього процесу, що включає всі сторони педагогічної діяльності (знаннєву, операційно-технологічну, ціннісно-мотиваційну та ін.), що сприяє розвитку здатності педагога до ефективного здійснення своєї професійної діяльності. Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти Уманського державнорго педагогічного університету системно досліджують шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. У межах кафедрального наукового проекту, члени кафедри розробляють нові підходи до освітнього процесу в ЗВО, доповнюють інноваційними технологіями зміст навчальних фахових дисциплін, укладених на основі Галузевих стандартів освіти за модульною структурою, розробляють авторські програми, лекції і методичне забезпечення навчальних дисциплін, групові та індивідуальні творчі завдання, навчальні тренінги, педагогічні ситуації, розвивальні ігри професійного спрямування. З огляду на вищезазначене, удосконалення змісту, форм та методів професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти на основі компетентнісного підходу в умовах реформування освіти в Україні дозволить вирішити низку суперечностей між: сучасними вимогами суспільства до ефективно діючої системи освіти та недостатньою розробленістю її теоретико-методологічного обґрунтування й науково-методичного забезпечення; значущістю наступності у становленні особистості дошкільника та молодшого школяра у системі освіти й недостатній розробленості відповідних методик організації означеного процесу за межами дошкільних навчальних закладів; важливістю підготовки фахівців, здатних працювати в нових умовах та невідповідністю цьому стану психолого-педагогічної й соціальної готовності педагогів до ефективної практичної реалізації означеного процесу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11831
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pidgot_dosh_pedagog.pdf138,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.