Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11997
Title: Динаміка розвитку педагогічної майстерності та взаємодія факторів її формування
Authors: Козій, Ольга Михайлівна
Демченко, Ірина Іванівна
Keywords: акмеологія
ability
майбутній учитель фізичної культури
здібності
заклади вищої освіти
професійна підготовка
institutions of higher education
future teacher of physical culture
vocational training
acmeology
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Науковий часописНПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В.Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Вип. 1 (121) 20. – с. 114 (с.34 – 39)
Series/Report no.: УДК;[378.016:796.011.3]:37.013
DOI;10.31392/NPU-nc.series 15/2019.1(121)20.07
Abstract: Педагогічна майстерність є складовою як загальної професійної підготовки учителя будь-якого фаху, так і високим ступенем його галузевої компетенції. У культурології, теорії творчості й педагогіці в тому числі є якісна тріада "діяльність- майстерність- мистецтво". Екстраполюючи на дидактичну площину ЗВО, її можна сформулювати таким чином"здатність- здібності- навчання- розпланована реалізація (діяльність)- планово-ситуативна (імпровізаційно-регламентована) діяльність або майстерність". Тобто основна відмінність між студентом-відмінником і студентом, який володіє педагогічною майстерністю, в тому, що перший у своїй виробничій практиці підходить до вирішення педагогічних ситуацій більш конструктивно, стандартизовано, тоді як інший - ситуативно, інтуїтивно і більш креативно.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11997
ISSN: 2311-2220
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
друк. НЧ_серия 15_січень 2020 з обкл (1).pdf8,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.