Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12690
Title: Definition of a modern product market.
Other Titles: Modern Humanitarian Journal
Authors: Гарматюк, Олена Валентинівна
Keywords: збутова діяльність
збут
система збуту
збутові кнали
посередники
споживачі
Issue Date: 2020
Publisher: Modern Humanitarian Journal
Citation: Garmatiuk O. Podzihun S. Definition of a modern product market. Modern Humanitarian Journal. 2020. Vol.3. № 1(3)C.21-26.
Abstract: В даний час для ефективного функціонування будь-якого підприємства необхідно постійне вдосконалення його структури, оперативного і стратегічного управління. Простежується, що система управління збутом продукції є ключовим елементом управління підприємством в цілому. У науковій літературі відсутнє вичерпне визначення поняття «система збуту». Визначено, що поняття «система збуту», багато науковців порівнюють з каналами збуту, на нашу думку це є помилковим твердженням, що призводить до неефективності управління збутовою діяльністю підприємства. Запропоновано при трактуванні поняття «система збуту», розглядати збут у широкому розумінні, система збуту стає найважливішим елементом для підрозділів підприємства, а виробницт- во стає залежним від збуту з точки зору якості і обсягу продукції, яка випускається. З’ясовано, що на більшості підприємств стиль керування керівників залишився «старим», на збут нерідко покладено функцію з обслуговуван- ня стосовно виробництва. Встановлено, що потрібно розглядати сучасну систему збуту, як злагоджений механізм взаємопов’язаних підсистем, який буде орієнтований на потреби покупців, спрямований на поліпшення управління збутовою діяльністю підприємства. Сучасна система збуту повинна вирішувати як стратегічні, так і тактичні за- вдання. В якості орієнтира при розробці стратегії та тактики збутової діяльності, потрібно розглядати першочерго- во не інтереси компанії, а проблеми та потреби споживачів. Підприємство може стати активним учасником збуту продукції, тільки завдяки активної взаємодії із посередниками та споживачами. Тому зворотній зв’язок споживачів стає невід’ємним елементом сучасної системи збуту продукції. Система управління збутом може успішно вико- нувати поставленні їй завдання по реалізації продукції тільки в тому випадку, якщо буде відповідати сучасним запитам споживачів. Завоювати та втримати споживача, який згодом може стати постійним клієнтом, являється на разі нагальною задачею підприємства, щоб зберегти лідируючі позиції на ринку. Ефективність системи збуту оцінюється сукупністю різних показників: збільшення прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; скорочення збутових витрат; збільшення товарообігу; скорочення часу доставки товару і проходження по каналах руху товару; збільшення кількості задоволених споживачів і зниження числа рекламацій; зростання конкурентоспроможності товару і конкурентного статусу підприємства; збільшення частки ринку.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12690
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Definition of a modern product market.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.